کتاب جمعه: دید اقتصادی | داستانی جذاب برای آموختن اقتصاد

دید اقتصادی
آریاناقلم

این کتاب به زبان داستانی و با تصویرسازیهای جذاب، با روایت زندگی سه دوست به نام‌های آبل، بیکر و چارلی شروع می‌شود، حکایت این سه دوست آن قدر پیش می‌رود تا داستان به شکل‌گیری اقتصاد در یک سرزمین بی‌نام و نشان تا رشد و پیشرفت و بالندگی آن رسیده و در نهایت مسیر فرو ریختن شاکله اقتصادی سرزمین آنها را بیان می‌کند.
در این مسیر بسیاری مفاهیم اقتصادی با زبانی ساده شرح داده شده به گونه‌ای که برای همه آنهایی که از اقتصاد هیچ چیزی نمی‌دانند تا آنها که به صورت عمیقتری با آن آشنا هستند حرفهایی برای گفتن دارد. هر چند در بسیاری از سطور کتاب اشارات زیادی به تاریخ اقتصادی آمریکا شده است که بعضا درک موضوع را کمی وابسته به دانستن تاریخچه اقتصادی-سیاسی این کشور کرده است اما همچنان میل به خواندن را از بین نمی‌برد.
علاوه بر اینها فصل‌های اول ممکن است شما را از ادامه دادن کتاب ناامید کند (موضوع را خیلی سطحی ببینید) اما قطعا با ادامه کتاب نظرتان بیشتر جلب می‌شود. در مجموع فصل‌هایی که به جریانات شکل دهنده تورم یا موضوعاتی چون پس انداز و وام پرداخته شده است برای من بسیار جذاب بود.
جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱